Prof. Marcin Piatkowski 

Senior Economist at the World Bank and Associate Professor at Kozminski University in Warsaw 

BUY „Europe’s Growth Champion”

My debut on China's main business channel, CCTV, about Doing Business in China

Twitter feed

CONTACT

send me a message: 

Prof. Marcin Piatkowski 

Senior Economist at the World Bank and Associate Professor at Kozminski University in Warsaw 

© 2019 Marcin Piatkowski

BUY „Europe’s Growth Champion”
LATEST TWEET: 

Czechy ogłaszają znaczące obniżenie opodatkowania pracy – koszt ok. 2% PKB, spadek dochodów z PIT o 40%.

To dobry moment na podobną reformę także w Polsce. Wątek ⬇️

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram